Vi planerar valpar men kommer inte fortsätta med intresselista utan rekommenderar att hålla utkik via 

https://www.skk.se/kopahund 

för ev tillgängliga valpar. 

Länk till rasklubben:

http://perroklubben.se